LEGE nr. 31 din 16 ianuarie 2002pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Islamice Iran privind transporturile aeriene, semnat la Teheran la 14 august 2000
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 31 ianuarie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe ratifica Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Islamice Iran privind transporturile aeriene, semnat la Teheran la 14 august 2000.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 19 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 20 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAACORD 14/08/2000