LEGE nr. 42 din 16 ianuarie 2002privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 120/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, şi a Ordonanţei Guvernului nr. 122/1998 privind acumularea, scoaterea şi improspatarea produselor din rezervele proprii ale forţelor destinate apărării naţionale
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 31 ianuarie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 120 din 30 iunie 2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, şi a Ordonanţei Guvernului nr. 122/1998 privind acumularea, scoaterea şi improspatarea produselor din rezervele proprii ale forţelor destinate apărării naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 5 iulie 2000, cu următoarele modificări:1. Titlul ordonanţei de urgenta va avea următorul cuprins:"ORDONANŢA DE URGENŢĂpentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, aflate în administrarea instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi siguranţa naţionala, şi a Ordonanţei Guvernului nr. 122/1998 privind acumularea, scoaterea şi improspatarea produselor din rezervele proprii ale forţelor destinate apărării naţionale"2. La articolul I, partea introductivă va avea următorul cuprins:"Art. I. - Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 95 din 17 iunie 1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 22 iunie 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 28/2001, se modifica şi se completează după cum urmează:"3. La articolul I punctul 1, articolul 1 litera a) va avea următorul cuprins:"a) prin licitaţie, selecţie de oferte sau negociere directa, conform legii, organizată prin regulamentul elaborat de fiecare instituţie publică de apărare, ordine publică şi siguranţa naţionala şi aprobat de Guvern;"4. La articolul II, partea introductivă va avea următorul cuprins:"Art. II. - Ordonanţa Guvernului nr. 122 din 28 august 1998 privind acumularea, scoaterea şi improspatarea produselor din rezervele proprii ale forţelor destinate apărării naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 29 august 1998, aprobată prin Legea nr. 50/1999, se modifica şi se completează după cum urmează:"5. La articolul II punctul 3, articolul 20^1 va avea următorul cuprins:"Art. 20^1. - Instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţa naţionala vor supune spre aprobare Guvernului regulamentul elaborat de fiecare dintre acestea privind valorificarea bunurilor prevăzute la art. 9 lit. c), în termen de 15 zile de la adoptarea legii de aprobare a prezentei ordonanţe."Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 20 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 20 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILA------------