ORDIN nr. 122 din 21 ianuarie 2002pentru aprobarea calităţii de auditor financiar persoanelor fizice străine care îndeplinesc condiţiile cerute de legislaţia română în domeniu
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 29 ianuarie 2002  Ministrul finanţelor publice,în temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 33 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar şi ale art. 14 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 591/2000,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă calitatea de auditor financiar persoanelor fizice prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, care au obţinut calificarea de auditor financiar în străinătate şi au susţinut testul de aptitudini profesionale.  +  Articolul 2Direcţia de reglementări contabile va lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu  +  Anexă                                    LISTA     cuprinzând persoanele fizice care au calificarea de auditor financiar obţinută în străinătate şi calitatea de auditor financiar dobandita în România
       
    Nr. crt.Numele şi prenumele
    1.Demetrios Demetriou
    2.Still Barbara
    3.McKeown David Thomas
    4.Lane John
    5.Leonard Patrick
    6.Hedding W. Alan
  ---------------