ORDIN nr. 185 din 24 noiembrie 1993
EMITENT
  • MINISTERUL TURISMULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 290 din 14 decembrie 1993    Ministrul turismului,în temeiul prevederilor Decretului nr. 223/1992 pentru numirea Guvernului României,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 796/1992 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind constituirea şi utilizarea garanţiei financiare pentru agenţiile de turism.  +  Articolul 2Punctul 12 din anexa nr. 2 la Instrucţiunile privind acordarea licenţelor şi a brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul ministrului turismului nr. 102/1993, se modifica şi se completează potrivit normelor de la art. 1.  +  Articolul 3Punctul 1 din anexa nr. 5 la Instrucţiunile privind acordarea licenţelor şi a brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul ministrului turismului nr. 102/1993, se modifica şi va avea următorul cuprins:"1. CetăţenieSa îndeplinească una din condiţiile:1.1. să fie cetăţean al României sau al Republicii Moldova;1.2. să aibă domiciliul permanent în România şi să fie cetăţean al unei tari care acorda reciprocitate echivalenta cetăţenilor români."  +  Articolul 4Direcţia generală a privatizării, gestionării patrimoniului, brevetarii şi clasificarii, Direcţia de control şi protecţie a consumatorului şi agenţii economici cu activitate de turism vor lua măsuri de aducere la îndeplinire a prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României. Ministrul turismului,Dan Matei AgathonNORMA 24/11/1993