LEGE nr. 69 din 16 ianuarie 2002privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 120/2001 pentru completarea art. 19^49 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 52 din 25 ianuarie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 120 din 27 septembrie 2001 pentru completarea art. 19^49 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 4 octombrie 2001.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 6 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 10 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU-------------