HOTĂRÂRE nr. 2 din 10 ianuarie 2002privind prelungirea termenului de valabilitate a ofertei formulate de Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului pentru vânzarea acţiunilor deţinute la Societatea Comercială "Şantierul Naval" - S.A. Constanta, inclusă în Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat (PSAL)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 15 ianuarie 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 14 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICTermenul de valabilitate a ofertei formulate de Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului, în vederea vânzării pachetului de acţiuni deţinut la Societatea Comercială "Şantierul Naval" - S.A. Constanta, se prelungeşte cu 60 de zile de la data expirării acestuia, respectiv de la data de 15 ianuarie 2002 la data de 16 martie 2002 inclusiv.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul Autorităţiipentru Privatizareşi AdministrareaParticipatiilor Statului,Ovidiu Tiberiu Musetescu-----------