RECTIFICARE nr. 713 din 3 decembrie 2001
EMITENT
  • REGIA AUTONOMĂ MONITORUL OFICIAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 8 ianuarie 2002    În Legea nr. 713/2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 206/2000 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 din 14 decembrie 2000, se fac următoarele rectificari:- la art. I, pct. 3 se elimina;- pct. 4 şi 5 ale art. I se renumeroteaza şi devin pct. 3 şi, respectiv, pct. 4.--------