HOTĂRÂRE nr. 1.253 din 13 decembrie 2001privind restituirea sumelor reţinute cu titlu de garanţie de buna execuţie de 5% pentru blocul energetic nr. 2 la Centrala termoelectrica de 2 x 330 MW Pucheng Republica Populara Chineza
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 19 decembrie 2001  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 2 din Legea nr. 496/2001 pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind rezolvarea problemelor restante la conturile instituite în baza acordurilor interguvernamentale, semnat la Bucureşti la 27 februarie 2001,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă restituirea de la bugetul de stat pe anul 2001, cap. 66.01 "Industrie", subcapitolul 38 "Transferuri" art. 40.51 "Cooperare Economică Internationala", a sumelor reţinute cu titlu de garanţie de buna execuţie de 5% pentru blocul energetic nr. 2, conform condiţiilor stipulate în contractul extern, semnat în baza Protocolului încheiat între guvernele României şi Republicii Populare Chineze privind rambursarea creditelor fără dobânda, acordate de Republica Populara Chineza României în anul 1970, prin export de echipamente la Centrala termoelectrica de 2 x 330 MW Pucheng Republica Populara Chineza, sume prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Sumele reţinute cu titlu de garanţie de buna execuţie de 5% pentru blocul energetic nr. 2 se actualizează prin utilizarea cursului în lei al francului elvetian comunicat de Banca Naţionala a României, în vigoare la data la care se face decontarea.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────Ministrul industriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu  +  Anexă                                SITUAŢIA       privind garanţia de buna execuţie de 5%, reţinută de la furnizorii        interni de echipamente pentru blocul energetic nr. 2 la Centrala         termoelectrica de 2 X 330 MW Pucheng - Republica Populara Chineza
         
    Nr. crt.FurnizorulValoarea de 5% reţinută (SFr)
    012
    1.C.M.B. BOCŞA315.478,00
    2.CAROMET CARANSEBEŞ309.659,00
    3.COMELF BISTRIŢA443.320,00
    4.VULCAN BUCUREŞTI1.801.443,00
    5.UNIMET CLUJ4.335,00
    6.ELECTROPUTERE TRAFO CRAIOVA164.000,00
    7.C.E. - S.A. BĂILEŞTI140.290,00
    8.ELECTROPUTERE AIT CRAIOVA3.507,00
    9.ELECTROPUTERE MER CRAIOVA6.983,00
    10.ICMET CRAIOVA17.500,00
    11.ENERGOMONTAJ-IEA BUCUREŞTI319.018,00
    12.ICEMENERG BUCUREŞTI83.495,00
    13.ELECTROTEHNICA BUCUREŞTI7.399,00
    14.ACUMULATORUL BUCUREŞTI5.250,00
    15.FEA BUCUREŞTI61.233,00
    16.ICEMENERG SIBIU (IRMES SIBIU)1.664,00
    17.FEPA BÂRLAD8.852,00
    18.AUTOMATICA BUCUREŞTI108.526,00
    19.ELECTROSIGMA CLUJ591,00
    20.AMCO OTOPENI367,00
    21.AMC VASLUI88,00
    22.RETROM PAŞCANI419,00
    23.ICE FELIX BUCUREŞTI24.950,00
    24.AMPLO PLOIEŞTI763,00
    25.MECANICĂ FINĂ BUCUREŞTI78,00
    26.GENERAL TURBO BUCUREŞTI752.200,00
    27.FECNE BUC. (KVAERNER FECNE BUC.)47.000,00
    28.UCM REŞIŢA28.000,00
    29.UM TIMIŞOARA39.152,00
    30.UNIO SATU MARE23.473,00
    31.IFMA BUCUREŞTI19.965,00
    32.ICOM BUCUREŞTI61.337,00
    33.CASTUMAG BUCUREŞTI (ROMENERGO MECANIC)202.804,00
    34.COMMET BUCUREŞTI2.353,00
    35.PROMOTERM BUCUREŞTI59.609,00
    36.ENERGOMONTAJ BUCUREŞTI61.037,00
    37.ANTICOROSIVUL BUCUREŞTI1.065,00
    38.AVERSA BUCUREŞTI45.139,00
    39.MECANEX BOTOŞANI1.172,00
    40.FAUR BUCUREŞTI11.250,00
    41.NICOLINA IAŞI529,00
    42.SIETA CLUJ1.181,00
    43.SIMATEC BAIA MARE4.014,00
    44.UPET TÂRGOVIŞTE32.316,00
    45.MIXT GLOBUS BUCUREŞTI111.968,00
    46.ISPE BUCUREŞTI109.625,00
    47.ENERGOREPARAŢII BUCUREŞTI1.612,00
    48.ICPET TURBINE PROIECTARE20.798,00
    49.ICPET CAZANE PROIECTARE12.388,00
      TOTAL GENERAL:5.479.195,00
  ─────────────────