LEGE nr. 696 din 3 decembrie 2001pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 49/2001 privind acceptarea unor amendamente la Convenția internationala pentru securitatea containerelor, încheiată la Geneva la 2 decembrie 1972
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 13 decembrie 2001  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța Guvernului nr. 49 din 23 august 2001 privind acceptarea unor amendamente la Convenția internationala pentru securitatea containerelor, încheiată la Geneva la 2 decembrie 1972, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.20 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 526 din 31 august 2001, cu următoarele modificări:1. Alineatul (2) al articolului 5 se abroga.2. Articolul 6 se abroga.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 25 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 6 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TARACILA
  -----------