HOTĂRÂRE nr. 1.205 din 27 noiembrie 2001privind aprobarea Metodologiei de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 4 decembrie 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 6 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 123/2001 privind reorganizarea comisiei pentru protecţia copilului,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga prevederile cap. I din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 117/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice şi a măsurilor tranzitorii de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 26/1997 privind protecţia copilului aflat în dificultate, precum şi a Metodologiei de coordonare a activităţilor de protecţie şi de promovare a drepturilor copilului la nivel naţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 12 martie 1999, şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Autoritatea Naţionala pentruProtecţia Copilului şi AdopţieGabriela Coman,secretar de statMinistrul sănătăţii şi familiei,Daniela BartosMinistrul administraţiei publice,Octav Cozmanca  +  AnexăMETODOLOGIE 27/11/2001