LEGE nr. 643 din 16 noiembrie 2001privind respingerea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 166/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silită a creanţelor bancare neperformante preluate la datoria publică interna
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 768 din 3 decembrie 2001    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe respinge Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 166 din 13 octombrie 2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silită a creanţelor bancare neperformante preluate la datoria publică interna, publicată în Monitorul Oficial al România, Partea I, nr. 523 din 24 octombrie 2000.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 10 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREIDEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 18 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILA-----------