LEGE nr. 614 din 31 octombrie 2001privind schimbarea denumirii comunei Unirea, judeţul Hunedoara
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 9 noiembrie 2001    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Denumirea comunei Unirea, judeţul Hunedoara, şi a satului de reşedinţa a acesteia se schimba în General Berthelot.  +  Articolul 2Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 28 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU-------------