LEGE nr. 593 din 31 octombrie 2001pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 119/1999 privind atragerea unor sume suplimentare la bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 7 noiembrie 2001    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 119 din 30 iunie 1999 privind atragerea unor sume suplimentare la bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 30 iunie 1999, cu următoarea modificare:- Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Dobânzile se plătesc de către Ministerul Finanţelor Publice şi se stabilesc astfel: a) pentru disponibilităţile Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, ale caselor de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti, ale Casei de Asigurări de Sănătate a Transporturilor şi ale Casei de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, păstrate în conturile de depozit, trezoreria statului va bonifica aceeaşi dobânda care se acordă pentru depozitele populaţiei constituite la trezoreria statului, iar pentru disponibilităţile din contul curent la vedere se acordă dobânda la vedere practicată de Banca Comercială Română-S.A.; b) pentru conturile de depozit ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, ale caselor de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti, ale Casei de Asigurări de Sănătate a Transporturilor şi ale Casei de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti se utilizează dobânda la nivelul taxei de scont comunicată de Banca Naţionala a României."  +  Articolul 2Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 119/1999 privind atragerea unor sume suplimentare la bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, astfel cum a fost modificată prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 1 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU ATHANASIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 2 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREIDEPUTAŢILORVALER DORNEANU------------