LEGE nr. 592 din 31 octombrie 2001privind respingerea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 65/1998 pentru modificarea art. 47 din Legea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 7 noiembrie 2001    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe respinge Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 65 din 29 decembrie 1998 pentru modificarea art. 47 din Legea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 30 decembrie 1998.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 4 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREIDEPUTAŢILORVALER DORNEANU-------------