HOTĂRÂRE nr. 1.035 din 18 octombrie 2001pentru aprobarea Protocolului de cooperare dintre ministrul de interne al României şi ministrul de interne al Regatului Belgiei, semnat la Bucureşti la 25 iunie 2001
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 31 octombrie 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 5 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea şi ratificarea tratatelor,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Protocolul de cooperare dintre ministrul de interne al României şi ministrul de interne al Regatului Belgiei, semnat la Bucureşti la 25 iunie 2001.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministru de interne,Ioan Rusp. Ministrul afacerilor externe,Cristian Diaconescu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuPROTOCOL 25/06/2001