LEGE Nr. 46 din 7 iulie 1993pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Luxemburg şi Bruxelles la 10 mai 1993
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 161 din 14 iulie 1993    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe ratifica Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, în valoare de 65 milioane ECU, semnat la Luxemburg şi Bruxelles la 10 mai 1993. Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 14 iunie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMANAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 28 iunie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASEACORD 10/05/1993