LEGE nr. 270 din 5 octombrie 2005pentru înfiinţarea comunei Gura Ialomiţei, judeţul Ialomiţa, prin reorganizarea comunei Mihail Kogălniceanu
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 903 din 10 octombrie 2005    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează comuna Gura Ialomiţei, judeţul Ialomiţa, având în componenţă satele Gura Ialomiţei şi Luciu, prin reorganizarea comunei Mihail Kogălniceanu din acelaşi judeţ. (2) Reşedinţa comunei Gura Ialomiţei se stabileşte în satul Gura Ialomiţei.  +  Articolul 2 (1) În urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Mihail Kogălniceanu are în componenţă satele Mihail Kogălniceanu şi Hagieni. (2) Reşedinţa comunei Mihail Kogălniceanu rămâne satul Mihail Kogălniceanu.  +  Articolul 3 (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autorităţilor administraţiei publice locale în comuna Gura Ialomiţei, judeţul Ialomiţa, rezolvarea problemelor curente se va asigura de 2 delegaţi, numiţi prin ordin al prefectului, cu atribuţii de primar şi viceprimar, precum şi de un secretar numit de prefect, în condiţiile legii, care vor reprezenta autorităţile locale. (2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Mihail Kogălniceanu.  +  Articolul 4 (1) Consiliul Judeţean Ialomiţa şi delegaţii împuterniciţi conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreună cu Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Ialomiţa şi Consiliul Local al Comunei Mihail Kogălniceanu, repartizează veniturile şi cheltuielile şi patrimoniul actual al comunei Mihail Kogălniceanu între comunele Mihail Kogălniceanu şi Gura Ialomiţei. (2) Veniturile şi cheltuielile care, în condiţiile legii, revin de drept comunei Gura Ialomiţei se administrează şi se gestionează prin autorităţile locale ale acestei comune, iar echilibrarea bugetului local se realizează pe seama sumelor defalcate din impozitul pe venit, în limitele prevederilor aprobate pentru anul 2005 pe ansamblul judeţului Ialomiţa. (3) Bugetul comunei Gura Ialomiţei pe anul 2005 se elaborează de către delegaţii prevăzuţi la art. 3 alin. (1), cu avizul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Ialomiţa. (4) Operaţiunile de predare-preluare se fac pe bază de protocol încheiat între primarul comunei Mihail Kogălniceanu şi delegatul desemnat prin ordin al prefectului, cu atribuţii de primar al comunei Gura Ialomiţei.  +  Articolul 5Alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale în comuna nou-înfiinţată, potrivit art. 1, se organizează în termen de cel mult 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 6Până la noile alegeri locale, autorităţile administraţiei publice locale din comuna Gura Ialomiţei, judeţul Ialomiţa, funcţionează în condiţiile legii, în componenţa avută la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 7Anexele la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NĂSTASEPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 5 octombrie 2005.Nr. 270.---------