HOTĂRÎRE nr. 35 din 29 ianuarie 1993privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române de Dezvoltare
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 februarie 1993    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Agenţia Română de Dezvoltare se organizează şi funcţionează potrivit statutului anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărîre.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, Hotărîrea Guvernului nr. 179 din 13 aprilie 1992 se abroga. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:----------------Ministru de stat, preşedinteleConsiliului pentru Coordonare, Strategieşi Reforma Economică,Misu NegritoiuMinistru de stat, ministrul muncii şi protecţiei sociale,Dan Mircea PopescuMinistru de stat,ministrul finanţelor,Florin Georgescu STATUT 29/01/1993