LEGE nr. 519 din 9 octombrie 2001pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silită a creanţelor bancare neperformante preluate la datoria publică interna
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 17 octombrie 2001    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe respinge Ordonanţa Guvernului nr. 55 din 24 august 1999 privind executarea silită a creanţelor bancare neperformante preluate la datoria publică interna, emisă în temeiul art. 1 lit. D pct. 29 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 411 din 27 august 1999.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 10 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 10 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,OVIDIU CAMELIU PETRESCU────────────