ORDIN nr. 273 din 4 septembrie 2001pentru aprobarea Manualului de închidere a minelor
EMITENT
  • MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 17 octombrie 2001    Ministrul industriei şi resurselor,în scopul îndeplinirii obligaţiilor asumate de Ministerul Industriei şi Resurselor faţă de Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în baza Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, privind elaborarea şi aprobarea Manualului de închidere a minelor, care să incorporeze toate prevederile legislative în domeniu şi sa furnizeze proceduri unitare în concordanta cu practica internationala pentru implementarea acestui proces,având în vedere:- Legea nr. 168/2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de închidere a minelor şi de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucureşti la 13 octombrie 1999;- Hotărârea Guvernului nr. 418/1999 privind asigurarea condiţiilor de implementare a prevederilor Proiectului-pilot privind restructurarea sectorului minier, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 353/2001,în conformitate cu prevederile Hotărârii Parlamentului României nr. 39/2000 pentru acordarea încrederii Guvernului şi ale Decretului nr. 611/2000 pentru numirea Guvernului României, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei şi Resurselor, cu modificările ulterioare,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Manualul de închidere a minelor, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Completarea şi modificarea prevederilor părţii a II-a a Manualului de închidere a minelor, Norme-cadru privind închiderea minelor, se fac prin ordin al ministrului industriei şi resurselor, la propunerea Direcţiei generale mine, geologie şi a Direcţiei conversie, capacităţi, programe ecologice în sectorul minier.  +  Articolul 3Secretarul de stat coordonator va aproba, la propunerea directorului Direcţiei conversie, capacităţi, programe ecologice în sectorul minier, completarea şi modificarea părţii a III-a a Manualului de închidere a minelor, Manualul de proceduri pentru închiderea minelor.  +  Articolul 4Direcţia generală mine, geologie, Direcţia generală buget, contabilitate interna şi Direcţia conversie, capacităţi, programe ecologice în sectorul minier sunt însărcinate sa aducă la îndeplinire prevederile prezentului ordin.──────────── Notă *) Anexa se publică ulterior.Ministrul industriei şi resurselor,Dan Ioan Popescu──────────────