HOTĂRÎREA nr. 32 din 18 noiembrie 1993privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Senatului
EMITENT
 • SENAT
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 30 noiembrie 1993  În temeiul art. 30 alin. 3 din Regulamentul Senatului, Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă componenta nominală a comisiilor permanente ale Senatului, potrivit anexelor nr. I-XIV, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Hotărârea Senatului nr. 41/1992 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Senatului, cu modificările ulterioare, îşi încetează aplicabilitatea. PREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN  +  Anexa 1                   COMISIA ECONOMICĂ                   - 7-11 membri -
         
    Nr. crt.Numele şi prenumeleGrupul parlamentar
    1.Momanu Valeriu- P.D.S.R.
    2.Blaga Ionel- P.D. (F.S.N.)
    3.Lădaru Mihail- Partida Naţională (P.S.M.)
    4.Dedu Stelian- P.D.S.R.
    5.Ionescu C. Gheorghe- P.D.S.R.
    6.Lupu Ioan- P.D.S.R.
    7.Buruiană Florin- P.N.Ţ.C.D.
    8.Lazăr Dan Petru- P.U.N.R.
    9.Kozsokar Gabor- U.D.M.R.
    10.Popescu-Necşeşti Adrian Dumitru- P.A.C. (P.N.L.-C.D.)
    11.Săndulescu Şerban- P.N.Ţ.C.D.
   +  Anexa 2                COMISIA PENTRU PRIVATIZARE                    - 11-15 membri -
         
    Nr. crt.Numele şi prenumeleGrupul parlamentar
    1.Ardelean Teodor- P.U.N.R.
    2.Manea Ioan- P.N.Ţ.C.D.
    3.Potcoavă Andrei- Liberal (P.L. '93)
    4.Darie Simion- P.D.S.R.
    5.Grigore Gigel- P.D.A.R.
    6.Popovici Alexandru- Liberal (P.L. '93)
    7.Aichimoaie Ionel- P.D. (F.S.N.)
    8.Incze Tiberiu Ştefan- U.D.M.R.
    9.Suhov Andrei- Partida Naţională (P.S.M.)
    10.Dijmărescu Eugen- P.D. (F.S.N.)
    11.Sălăgean Viorel- P.U.N.R.
    12.Hosszu Zoltan- U.D.M.R.
    13.Dima Emil- P.D.S.R.
    14.Culcea Ion- P.D.S.R.
    15.Rădulescu-Botică Florin- P.D.S.R.
   +  Anexa 3             COMISIA PENTRU BUGET ŞI FINANŢE                  - 11-15 membri -
         
    Nr. crt.Numele şi prenumeleGrupul parlamentar
    1.Marin Dan Stelian- P.D.S.R.
    2.Simionescu Constantin- P.D.S.R.
    3.Vasile Radu- P.N.Ţ.C.D.
    4.Boulescu Mircea- P.D. (F.S.N.)
    5.Popescu-Necşeşti Adrian Dumitru- P.A.C. (P.N.L.-C.D.)
    6.Nistor Mihai- P.D.S.R.
    7.Sîrbu Adrian- P.N.Ţ.C.D.
    8.Vasiliu Constantin-Dan- P.D. (F.S.N.)
    9.Joarză Ioan- P.U.N.R.
    10.Răboacă Gheorghe- Partida Naţională (P.S.M.)
    11.Csapo Iosif- U.D.M.R.
    12.Culcea Ion- P.D.S.R.
    13.Vonica Romul Petru- P.D.S.R.
   +  Anexa 4    COMISIA PENTRU AGRICULTURA, INDUSTRIE ALIMENTARA ŞI SILVICULTURA                          - 11-13 membri -
         
    Nr. crt.Numele şi prenumeleGrupul parlamentar
    1.Otimanu Păun Ion- P.A.C.
    2.Neagu Victor- P.D.A.R.
    3.Petrescu Mihai- P.D.S.R.
    4.Predilă Marin- P.D.S.R.
    5.Scurtu Emil- P.D.A.R.
    6.Apostolache Victor- P.D.S.R.
    7.Cătuneanu Gheorghe- P.N.Ţ.C.D.
    8.Sîrbu Adrian- P.N.Ţ.C.D.
    9.Diaconu Alexandru- P.D. (F.S.N.)
    10.Mancia Mircea- P.U.N.R.
    11.Csapo Iosif- U.D.M.R.
    12.Stoicescu Victor- Partida Naţională (P.R.M.)
    13.Ceontea Radu- Independent.
   +  Anexa 5  +  Anexa 6  +  Anexa 7  +  Anexa 8      COMISIA PENTRU MUNCA, PROTECŢIE SOCIALĂ ŞI PROBLEMELE SOMAJULUI                         - 11-15 membri -
         
    Nr. crt.Numele şi prenumeleGrupul parlamentar
    1.Hajdu Menyhert Gabor- U.D.M.R.
    2.Mocanu Dumitru- P.D.S.R.
    3.Iurcu Mihail- P.D. (F.S.N.)
    4.Apostolache Victor- P.D.S.R.
    5.Răboacă Gheorghe- Partida Naţională (P.S.M.)
    6.Tulpan Dan- P.D.S.R.
    7.Moiceanu Constantin- P.N.Ţ.C.D. (P.S.D.R.)
    8.Creţu Ioan- P.D. (F.S.N.)
    9.Mancia Mircea- P.U.N.R.
    10.Buzică Emilian- P.N.Ţ.C.D
    11.Matetovici Mihai- P.D.S.R.
   +  Anexa 9             COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÎNT ŞI CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ                              - 7-11 membri -
         
    Nr. crt.Numele şi prenumeleGrupul parlamentar
    1.Solcanu Ion- P.D.S.R.
    2.Tocaci Emil- P.A.C.
    3.Magyari Lajos- U.D.M.R.
    4.Botiş-Griguţă Augustin- P.D.S.R.
    5.Broscăţeanu Ioan- P.D.S.R.
    6.Vasile Dumitru- P.D.S.R.
    7.Buracu Mihail- P.N.Ţ.C.D.
    8.Vladislav Tiberiu- P.N.Ţ.C.D.
    9.Ţugulea Andrei- P.D. (F.S.N.)
    10.Secară Gheorghe- P.U.N.R.
    11.Todea N. Ioan- Partida Naţională (P.R.M.)
   +  Anexa 10        COMISIA PENTRU CULTURA, ARTA ŞI MIJLOACE DE INFORMARE ÎN MASA                            - 11-13 membri -
         
    Nr. crt.Numele şi prenumeleGrupul parlamentar
    1.Păunescu C. Adrian- Partida Naţională (P.S.M.)
    2.Dumitraşcu Gheorghe- P.D.S.R.
    3.Vetişanu Vasile- P.N.Ţ.C.D.
    4.Botiş-Griguţă Augustin- P.D.S.R.
    5.Nicolaescu Sergiu-Florin- P.D.S.R.
    6.Buracu Mihail- P.N.Ţ.C.D.
    7.Radof Ştefan- P.A.C.
    8.Baltazar Constantin-Radu- P.D. (F.S.N.)
    9.Ignat Doina-Florica- P.U.N.R.
    10.Magyari Lajos- U.D.M.R.
    11.Coja Ion- P.D.A.R.
    12.Ştefan Popa (Ştefan Augustin Doinaş)- P.A.C.
    13.Darie Simion- P.D.S.R.
      ANEXA 11       COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIA PUBLICA ŞI ORGANIZAREA TERITORIULUI                           - 11-13 membri -
         
    Nr. crt.Numele şi prenumeleGrupul parlamentar
    1.Crecan Augustin- P.U.N.R.
    2.Sereş Deneş- U.D.M.R.
    3.Popa Virgil- P.D.S.R.
    4.Rizescu Gheorghe- P.D.S.R.
    5.Zăiceanu Constantin- P.D.S.R.
    6.Coposu Corneliu- P.N.Ţ.C.D.
    7.Radof Ştefan- P.A.C.
    8.Câncescu Aristotel-Adrian- P.D. (F.S.N.)
    9.Buzică Emilian- P.N.Ţ.C.D.
    10.Moldovan Constantin- Partida Naţională (P.R.M.)
    11.Păunescu Teiu- P.D.S.R.
    12.Broscăţeanu Ioan- P.D.S.R.
    13.Glodean Voicu Valentin- P.N.Ţ.C.D.
   +  Anexa 12        COMISIA JURIDICĂ, DE NUMIRI, DISCIPLINA, IMUNITĂŢI ŞI VALIDARI                              - 11-15 membri -
         
    Nr. crt.Numele şi prenumeleGrupul parlamentar
    1.Predescu Ion- P.D. (F.S.N.)
    2.Vonica Romul-Petru- P.D.S.R.
    3.Frunda Gheorghe- U.D.M.R.
    4.Opriş Octavian- P.D.S.R.
    5.Bădiceanu Nistor- P.N.Ţ.C.D.
    6.Munteanu Octavian- P.D.S.R.
    7.Popescu Ioan-Paul- P.N.Ţ.C.D.
    8.Ţeţu Maria-Matilda- Liberal (P.L. '93)
    9.Suian Valer- P.U.N.R.
    10.David Ştefan- Partida Naţională (P.S.M.)
    11.Rizescu Gheorghe- P.D.S.R.
    12.Glodean Voicu-Valentin- P.N.Ţ.C.D.
    13.Tărăcilă Doru-Ioan- P.D.S.R.
   +  Anexa 13                   COMISIA PENTRU CERCETAREA ABUZURILOR ŞI PETIŢII                                 - 7-11 membri -
         
    Nr. crt.Numele şi prenumeleGrupul parlamentar
    1.Dumitrescu Constantin-Ticu- P.N.Ţ.C.D.
    2.Pustai Dumitru- P.U.N.R.
    3.Păunescu Teiu- P.D.S.R.
    4.Popa Virgil- P.D.S.R.
    5.Sava Constantin- P.D.S.R.
    6.Senciuc Niculai- P.D.S.R.
    7.Boilă Matei- P.N.Ţ.C.D.
    8.Ivan Sabin- Liberal (P.L. '93)
    9.Vornicu Nichifor Sorin-Adrian- P.D. (F.S.N.)
    10.Negruţiu Emil- P.A.C.
    11.Lădaru Mihail- Partida Naţională (P.S.M.)
      ANEXA 14                 COMISIA PENTRU SĂNĂTATE, ECOLOGIE ŞI SPORT                              - 7-11 membri -
         
    Nr. crt.Numele şi prenumeleGrupul parlamentar
    1.Creţu Ioan- P.D. (F.S.N.)
    2.Cârciumaru Ion- Partida Naţională (P.R.M.)
    3.Preda Elena- P.D.S.R.
    4.Buchwald Petre-Constantin- U.D.M.R.
    5.Popescu Dragomir- P.D.S.R.
    6.Secară Florică- P.D.S.R.
    7.Săndulescu Şerban- P.N.Ţ.C.D.
    8.Ivan Sabin- Liberal (P.L. '93)
    9.Dragomir Traian-Caius- Independent
    10.Lazăr Dan Petru- P.U.N.R.
    11.Tulpan Dan- P.D.S.R.
  ------------------