LEGE Nr. 29 din 26 mai 1993privind stabilirea drepturilor aferente anului 1992, în favoarea unei categorii de persoane fizice ale căror terenuri agricole au trecut în proprietatea statului
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 115 din 1 iunie 1993    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Persoanele fizice ale căror terenuri agricole au trecut în proprietatea statului, ca efect al unor legi speciale, altele decît cele de expropriere, şi se afla în patrimoniul regiilor autonome cu activitate agricolă, al institutelor şi staţiunilor de cercetare şi producţie agricolă, vor primi 10% din profitul obţinut pe hectar din activitatea agricolă pe anul 1992, însă nu mai puţin decît contravaloarea a 300 kg grîu STAS pe hectar, calculată la preţul de achiziţie al griului de la data efectuării plăţii. În condiţiile în care regiile autonome cu activitate agricolă, institutele şi staţiunile de cercetare şi producţie agricolă au realizat un profit mai mic decît sumele care se cuvin potrivit alin. 1 sau nu au obţinut profit, diferenţele se includ în cheltuielile anului 1993.  +  Articolul 2Regularizarea impozitului pe profit se va face de către direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti, pe seama impozitului datorat în anul 1993, în temeiul documentaţiilor justificative prezentate de unităţile prevăzute la art. 1.  +  Articolul 3Persoanele fizice care nu şi-au primit drepturile pentru anul 1991 în temeiul art. 1. din Legea nr. 46/1992, precum şi cele care beneficiază de prevederile prezentei legi sunt îndreptăţite să le pretindă în termenul general de prescripţie prevăzut de lege. Cererile sunt scutite de taxa de timbru.  +  Articolul 4Sumele cuvenite persoanelor fizice, potrivit prevederilor prezentei legi, sunt neimpozabile. Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 23 martie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASEAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 12 mai 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României. PREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. OLIVIU GHERMAN------------