ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 120 din 27 septembrie 2001pentru completarea art. 19^49 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 4 octombrie 2001    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Art. 19^49 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 15 decembrie 1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 409/2001, se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:"(5) Bunurile imobile adjudecate de AVAB, precum şi cele acceptate ca dare în plata pentru stingerea obligaţiei de plată, reglementate în prezentul articol, pot fi transmise fără plata în proprietatea publică a statului, în condiţiile legii, cu rectificarea corespunzătoare a indicatorilor de venituri şi cheltuieli-transferuri din bugetul de venituri şi cheltuieli al AVAB, în sensul diminuării lor, cu valoarea înregistrată în evidenţa contabilă."  +  Articolul 2Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 15 decembrie 1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 409/2001, cu completarea adusă prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia de către Parlament.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Preşedintele Autorităţiipentru Valorificarea Activelor Bancare,Ionel BlanculescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu--------