HOTĂRÂRE nr. 38 din 13 septembrie 2001pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 45/2000 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor
EMITENT
  • CAMERA DEPUTAŢILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 18 septembrie 2001    În temeiul prevederilor art. 41 şi ale art. 59 alin. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,Camera Deputaţilor adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Camerei Deputaţilor nr. 45/2000 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor, cu modificările ulterioare, se modifica în sensul că domnul deputat Radu Stroe, aparţinând Grupului parlamentar al P.N.L., este desemnat în calitatea de membru al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţa naţionala.Aceasta hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 13 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţie.PREŞEDINTELE CAMEREIDEPUTAŢILORVALER DORNEANU------------