HOTĂRÂRE nr. 884 din 13 septembrie 2001pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 14 septembrie 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 96 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Regulamentul de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul tineretuluişi sportului,Georgiu GingarasMinistrul muncii şisolidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul educaţieişi cercetării,Ecaterina Andronescup. Ministrul apărării naţionale,Sorin Encutescu,secretar de statp. Ministru de interne,Nicolae Berechet,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu  +  Anexa 1REGULAMENT 13/09/2001