DECRET nr. 168 din 28 septembrie 1951pentru instituirea titlului de "Erou al Muncii Socialiste" din Republica Socialistă România
EMITENT
  • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 55 din 16 mai 1972     +  Articolul 1Se instituie titlul de Erou al Muncii Socialiste.  +  Articolul 2Titlul de Erou al Muncii Socialiste se conferă persoanelor care, prin activitatea şi rezultatele remarcabile obţinute în diferitele domenii ale vieţii politice, economice, ştiinţifice şi social-culturale, ori prin contribuţia adusă la întărirea forţelor armate şi la apărarea orinduirii sociale şi de stat, s-au distins în mod deosebit în opera de construire a socialismului în ţara noastră.  +  Articolul 3În ierarhia titlurilor de onoare, titlul de Erou al Muncii Socialiste se situeaza imediat după titlul de Erou al Republicii Socialiste România.  +  Articolul 4Persoanelor distinse cu titlul de Erou al Muncii Socialiste li se conferă şi medalia de aur Secera şi Ciocanul.  +  Articolul 5Persoanele distinse cu titlul de Erou al Muncii Socialiste sînt scutite de impozite pentru toate cîştigurile realizate din munca.  +  Articolul 6Se aprobă Regulamentul privind descrierea şi modul de purtare a medaliei de aur, Secera şi Ciocanul ce se conferă persoanelor distinse cu titlul de Erou al Muncii Socialiste.  +  Anexa 1 REGULAMENT privind descrierea şi modul de purtare a medaliei de aur "Secera şi Ciocanul" ce se conferă persoanelor distinse cu titlul de "Erou al Muncii Socialiste"  +  Articolul 1Medalia de aur Secera şi Ciocanul are forma unei stele cu cinci colturi. Pe partea din faţa are raze netede cu doua muchii. În centrul medaliei sînt scoase în relief secera şi ciocanul. Deasupra sînt scoase în relief initialele Republicii Socialiste România. Reversul medaliei are suprafaţa neteda, iar pe margine, în relief, un cerc subtire. În centru este scoasa în relief inscripţia Erou al Muncii Socialiste. Diametrul circumferintei stelei este de 35,5 mm. Dimensiunile secerii şi ciocanului de la miner pînă la punctul cel mai de sus sînt, corespunzător, 14 şi 13 mm. Dimensiunile literelor în cuvintele Erou al Muncii sînt de 2 x 1 cm, iar în cuvintul Socialiste sînt de 1,50 x 0,75 cm.  +  Articolul 2Medalia se prinde de haina cu o placa confectionata din metal, aurita. Placa are forma dreptunghiulara, cu următoarele dimensiuni: 15 mm înălţime şi 19,5 mm latime. Placa are cîte o bordura pe latura de sus şi cea de jos. Pe bordura de jos, în mijloc, are un inel de care se atîrnă medalia. Pe reversul placii este un dispozitiv pentru a fi prinsă de haina.  +  Articolul 3Panglica medaliei Secera şi Ciocanul este din moar roşu, lat de 20 mm.  +  Articolul 4Medalia de aur Secera şi Ciocanul se poarta pe partea stinga a pieptului, sub însemnul titlului de Erou al Republicii Socialiste România, dar înaintea însemnelor celorlalte titluri de onoare, ordine şi medalii. ──────────────────