ORDONANTA nr. 60 din 30 august 2001pentru modificarea art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1994 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 31 august 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. II.8 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul UNICArticolul 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1994 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 10 august 1994, aprobată prin Legea nr. 136/1994, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Veniturile Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic naţional se colectează de către Societatea Comercială <> - S.A., Societatea Naţionala <> - S.A., Societatea Comercială <> - S.A. şi Societatea Comercială <> - S.A. - pentru energia electrica, şi de către Societatea Comercială <> - S.A. - pentru energia termica, într-un cont special, pe măsura încasării contravalorii energiei electrice şi termice livrate consumatorilor.Pentru autoproducatorii de energie electrica şi termica, interconectati la Sistemul energetic naţional, Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic naţional se colectează de către aceştia într-un cont special, pe măsura încasării contravalorii energiei electrice şi termice livrate consumatorilor.Societatea Comercială <> - S.A., Societatea Naţionala <> - S.A., Societatea Comercială <> - S.A., Societatea Comercială <> - S.A. şi autoproducatorii de energie electrica şi termica virează sumele în contul special de la Ministerul Industriei şi Resurselor, în termen de 3 zile de la încasarea contravalorii energiei electrice şi termice livrate consumatorilor.Nevirarea în termen în contul special de către agenţii economici producători de energie electrica şi termica, interconectati la Sistemul energetic naţional, a sumelor reprezentând taxa de dezvoltare, se penalizeaza cu 0,1% pentru fiecare zi de întârziere."PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul industriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu---------------