ORDONANTA nr. 69 din 30 august 2001privind ratificarea Protocolului din 3 iunie 1999 pentru modificarea Convenţiei privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980 (Protocolul 1999), semnat la Vilnius la 3 iunie 1999
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 1 septembrie 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. I.20, din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul UNICSe ratifica Protocolul*) din 3 iunie 1999 pentru modificarea Convenţiei privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980 (Protocolul 1999), semnat la Vilnius la 3 iunie 1999.──────────── Notă *) Protocolul ratificat prin prezenta ordonanţă se publică ulterior.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────p. Ministrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Ileana Tureanu,secretar de statp. Ministrul afacerilor externe,Cristian Diaconescu,secretar de statp. Ministrul industriei şi resurselor,Mihai Berinde,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu────────────────