ORDONANTA nr. 38 din 16 august 2001privind acceptarea anexei nr. III, amendata, şi a unor amendamente la Convenţia internationala din 1973 pentru prevenirea poluarii de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la 17 februarie 1978 (MARPOL 73/78)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 30 august 2001    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 pct. I. 20 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1Se accepta anexa nr. III la Convenţia internationala din 1973 pentru prevenirea poluarii de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la 17 februarie 1978, la care România a aderat prin Legea nr. 6/1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57 din 18 martie 1993, adoptată de Organizaţia Maritima Internationala prin Rezoluţia Comitetului pentru protecţia Mediului Marin - MEPC.58(33) la Londra la 30 decembrie 1992, astfel cum a fost amendata prin Rezoluţia nr. 2 a Conferintei părţilor la Convenţia internationala din 1973 pentru prevenirea poluarii de către nave, astfel cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta, adoptată la Londra la 2 noiembrie 1994, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se accepta amendamentele la anexa la Protocolul din 1978 referitor la Convenţia internationala din 1973 pentru prevenirea poluarii de către nave, adoptate de Organizaţia Maritima Internationala prin Rezoluţia Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin - MEPC.84(44) la Londra la 13 martie 2000, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se accepta amendamentele la anexa la Protocolul din 1978 referitor la Convenţia internationala din 1973 pentru prevenirea poluarii de către nave, adoptate de Organizaţia Maritima Internationala prin Rezoluţia Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin - MEPC.57(33) la Londra la 30 octombrie 1992, prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Se accepta amendamentele la anexa la Protocolul din 1978 referitor la Convenţia internationala din 1973 pentru prevenirea poluarii de către nave, adoptate prin Rezoluţia nr. 1 a Conferintei părţilor la Convenţia internationala din 1973 pentru prevenirea poluarii de către nave, astfel cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta, la Londra la 2 noiembrie 1994, prevăzute în anexa nr. 4.  +  Articolul 5Se accepta amendamentele la anexa la Protocolul din 1978 referitor la Convenţia internationala din 1973 pentru prevenirea poluarii de către nave, adoptate prin Rezoluţia nr. 3 a Conferintei părţilor la Convenţia internationala din 1973 pentru prevenirea poluarii de către nave, astfel cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta, la Londra la 2 noiembrie 1994, prevăzute în anexa nr. 5.  +  Articolul 6Se accepta amendamentele la anexa la Protocolul din 1978 referitor la Convenţia internationala din 1973 pentru prevenirea poluarii de către nave, adoptate de Organizaţia Maritima Internationala prin Rezoluţia Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin - MEPC.65(37) la Londra la 14 septembrie 1995, prevăzute în anexa nr. 6.  +  Articolul 7Se accepta amendamentele la anexa la Protocolul din 1978 referitor la Convenţia internationala din 1973 pentru prevenirea poluarii de către nave, adoptate de organizaţia Maritima Internationala prin Rezoluţia Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin - MEPC.68(38) la Londra la 10 iulie 1996, prevăzute în anexa nr. 7.  +  Articolul 8Se accepta amendamentele la anexa la Protocolul din 1978 referitor la Convenţia internationala din 1973 pentru prevenirea poluarii de către nave, adoptate de Organizaţia Maritima Internationala prin Rezoluţia Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin - MEPC.75(40) la Londra la 25 septembrie 1997, prevăzute în anexa nr. 8.  +  Articolul 9Se accepta amendamentele la anexa la Protocolul din 1978 referitor la Convenţia internationala din 1973 pentru prevenirea poluarii de către nave, adoptate de Organizaţia Maritima Internationala prin Rezoluţia Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin - MEPC.78(43) la Londra la 1 iulie 1999, prevăzute în anexa nr. 9.  +  Articolul 10Se accepta amendamentele la anexa la Protocolul din 1978 referitor la Convenţia internationala din 1973 pentru prevenirea poluarii de către nave, adoptate de Organizaţia Maritima Internationala prin Rezoluţia Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin - MEPC.89(45) la Londra la 5 octombrie 2000, prevăzute în anexa nr. 10.  +  Articolul 11Proprietarii şi operatorii navelor maritime sub pavilion român sunt obligaţi să respecte prevederile cuprinse în reglementările prevăzute la art. 1-10.  +  Articolul 12Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei va lua măsurile necesare în vederea punerii în aplicare a reglementărilor prevăzute la art. 1-10.  +  Articolul 13Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Miron Tudor MitreaMinistrul afacerilor externe,Mircea Geoana  +  Anexa 1ANEXA 02/11/1994  +  Anexa 2AMENDAMENT 13/03/2000  +  Anexa 3AMENDAMENT 30/10/1992  +  Anexa 4AMENDAMENT 02/11/1994  +  Anexa 5AMENDAMENT 02/11/1994  +  Anexa 6AMENDAMENT 14/09/1995  +  Anexa 7AMENDAMENT 10/07/1996  +  Anexa 8AMENDAMENT 25/09/1997  +  Anexa 9AMENDAMENT 01/07/1999  +  Anexa 10AMENDAMENT 05/10/2000