RECTIFICARE nr. 312 din 18 iunie 2001
EMITENT
  • REGIA AUTONOMĂ MONITORUL OFICIAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 21 august 2001    În Legea nr. 312/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 6 iulie 2001, se face următoarea rectificare:- la pct. 29 al art. I, în loc de: 29. Articolele 34-38 se abroga se va citi: 29. Articolele 34-36 şi articolul 38 se abroga.--------------