NORME nr. 3 din 6 august 2001pentru modificarea Normelor Băncii Naţionale a României nr. 1/2001 privind lichiditatea băncilor
EMITENT
  • BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 16 august 2001    În temeiul prevederilor art. 26 alin. (2) lit. a) şi ale art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 38 alin. (1) şi (2) şi ale art. 45 lit. d) din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările şi completările ulterioare,Banca Naţionala a României emite prezentele norme.  +  Articolul UNICNormele Băncii Naţionale a României nr. 1/2001 privind lichiditatea băncilor, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 20 aprilie 2001, se modifica după cum urmează:- Articolul 34 va avea următorul cuprins:"Art. 34. - Prezentele norme intră în vigoare în termen de 3 luni de la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, Partea I, pentru băncile persoane juridice române, şi în termen de 9 luni de la aceeaşi dată, pentru sucursalele din România ale băncilor persoane juridice străine."PREŞEDINTELE CONSILIULUIDE ADMINISTRAŢIEAL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEIMUGUR ISARESCU---------