HOTĂRÎREA nr. 6 din 13 ianuarie 1993pentru aprobarea Protocolului primei sesiuni a Comisiei mixte româno-austriece pentru relaţiile economice bilaterale
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 3 februarie 1993    Guvernul României hotărăşte: Se aprobă Protocolul primei sesiuni a Comisiei mixte româno-austriece pentru relaţiile economice bilaterale, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 1992. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:-----------------Ministrul comerţului,Constantin TeculescuMinistru de stat,ministrul afacerilor externe,Teodor Viorel Melescanu----------------