HOTĂRÂRE nr. 715 din 19 iulie 2001pentru aprobarea Programului naţional de securitate aeronautica
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 3 august 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 79 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, republicată,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Programul naţional de securitate aeronautica prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2În aplicarea Programului naţional de securitate aeronautica Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei emite reglementări specifice care sunt obligatorii pentru toţi agenţii aeronautici civili.  +  Articolul 3Autorităţile publice şi instituţiile responsabile cu asigurarea securităţii aviaţiei civile, potrivit Programului naţional de securitate aeronautica, vor lua măsurile necesare pentru aplicarea acestuia.  +  Articolul 4Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 5Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Instrucţiunile comune nr. 02630/M.50 din 15 august 1988 privind aplicarea Ordinului Preşedintelui Republicii Socialiste România, Comandant Suprem al Forţelor Armate, referitor la asigurarea pazei, apărării şi securităţii aeroporturilor, aerodromurilor aviaţiei civile, aeronavelor la sol - indiferent de apartenenţa de stat -, aeronavelor Departamentului Aviaţiei Civile în zbor şi a pasagerilor, nepublicate, precum şi orice alte dispoziţii contrare.────────────── Notă *) Anexa se comunică autorităţilor publice şi instituţiilor interesate, prin grija Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────p. Ministrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Ion Selaru,secretar de statMinistru de interne,Ioan RusMinistrul apărării naţionale,Ioan Mircea Pascup. Ministrul afacerilor externe,Cristian Diaconescu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescup. Directorul Serviciului Roman de Informaţii,Mircea Ghiordunescu──────────────────