DECRET nr. 314 din 15 septembrie 1971pentru modificarea Decretului nr. 125/1970 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Investiţii, aprobat prin Legea nr. 22/1970 şi pentru aprobarea Statutului Băncii de Investiţii
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 115 din 30 septembrie 1971    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Decretul nr. 125/1970 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Investiţii, aprobat prin Legea nr. 22/1970, se modifica după cum urmează: 1. Articolul 1 va avea următorul cuprins: "Art. 1. - Banca de Investiţii, instituţie bancară de stat, asigura, sub conducerea generală a Ministerului Finanţelor, finanţarea, creditarea şi decontarea investitilor din toate domeniile de activitate, pentru organizaţiile de stat, cooperatiste şi obşteşti, cu excepţia investiţiilor organizaţiilor de stat din subordinea Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Apelor şi a organizaţiilor cooperatiste din agricultura.Banca de Investiţii asigura, de asemenea, finanţarea, creditarea şi decontarea activităţii de producţie în construcţii, proiectari, cercetări şi prospecţiuni geologice, inclusiv forajul, pentru organizaţiile socialiste care au conturi deschise la aceasta banca". 2. Articolul 24 va avea următorul cuprins: "Art. 24. - Se aprobă alăturatul Statut al Băncii de Investiţii".  +  Articolul 2Anexa la Decretul nr. 125/1970 privind numărul maxim de posturi în centrala Băncii de Investiţii şi raportul minim dintre numărul funcţiilor de execuţie şi cel al funcţiilor de conducere, precum şi ponderea personalului de deservire faţă de totalul salariaţilor, se modifica potrivit anexei*) care face parte integrantă din prezentul decret.  +  Articolul 3Se abroga Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 2129/1957 privind aprobarea Statutului Băncii de Investiţii, Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 993/1964 pentru modificarea Statutului Băncii de Investiţii şi orice alte dispoziţii contrare. Preşedintele Consiliuluide Stat, NICOLAE CEAUŞESCU STATUT 15/09/1971