HOTĂRÂRE nr. 683 din 19 iulie 2001privind plata contribuţiei financiare a României pentru participarea în anul 2001 la Programul Comunităţii Europene "Leonardo da Vinci II"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 30 iulie 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă plata contribuţiei financiare a României pentru participarea în anul 2001 la Programul Comunităţii Europene "Leonardo da Vinci II", în limita echivalentului în lei al sumei de 2.191.577,80 euro.  +  Articolul 2Suma prevăzută la art. 1 se suporta din creditele bugetare aprobate Ministerului Educaţiei şi Cercetării la capitolul 57.0 "Învăţământ", titlul 38 "Transferuri", art. 40.55 "Contribuţii la programe realizate cu finanţare internationala" prin Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:----------------Ministrul educaţiei şi cercetării,Ecaterina AndronescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescup. Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,Ion Giurescu,secretar de stat------------