LEGE nr. 443 din 18 iulie 2001privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 123/2000 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 123 din 30 iunie 2000 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 6 iulie 2000, cu următoarele modificări:1. Titlul ordonanţei de urgenta va avea următorul cuprins:"ORDONANŢA DE URGENŢĂpentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte"2. Articolul I va avea următorul cuprins:"Art. I. - Punctul II din anexa nr. 1, cuprinzând lt; lt;Organizaţiile internaţionale guvernamentale la care România a aderat în baza aprobărilor date de conducerea ministerelor şi a altor instituţii centrale gt; gt;, la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, se completează cu poziţiile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă."3. Articolul II va avea următorul cuprins:"Art. II. - Plata cotizaţiilor României, ca membru observator la Comitetul otelului şi la Comitetul pentru industria construcţiilor navale ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (O.C.D.E.), se suporta de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Industriei şi Resurselor, începând cu data introducerii de către O.C.D.E. a cotizaţiilor de participare pentru membrii observatori."4. Articolul III va avea următorul cuprins:"Art. III. - Bugetul Ministerului Industriei şi Resurselor pe anul 2000 se suplimenteaza la articolul 40 lt; lt;Transferuri neconsolidabile gt; gt; alineatul 11 lt; lt;Contribuţii şi cotizatii la organismele internaţionale gt; gt; cu echivalentul în lei al sumei de 120.000 franci francezi de la data efectuării plăţii."5. Titlul anexei va avea următorul cuprins:"ORGANIZAŢIILE INTERNAŢIONALEcare completează pct. II al anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994"6. Numerele curente 1 şi 2 din cuprinsul anexei devin numerele curente 43 şi, respectiv, 44.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 1 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU--------------