LEGE nr. 468 din 25 iulie 2001privind aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 130/1999 pentru completarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 25 iulie 2001  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 130 din 16 septembrie 1999 pentru completarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 20 septembrie 1999, cu următoarele modificări:1. La articolul I punctul 1, litera b) a alineatului (1) al articolului 6^1 va avea următorul cuprins:b) prezentarea cu rea-credința de date inexacte Parlamentului sau Președintelui României cu privire la activitatea Guvernului sau a unui minister, pentru a ascunde săvârșirea unor fapte de natura sa aducă atingere intereselor statului.2. La articolul I punctul 1, după alineatul (1) al articolului 6^1 se introduc alineatele (1^1) și (1^2) cu următorul cuprins:(1^1) Constituie, de asemenea, infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 5 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi fapta unui membru al Guvernului de a folosi funcția sa pentru a favoriza castigarea unei licitații, acordarea ilegala a unor autorizații sau a altor facilități în scopul obținerii de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul.(1^2) Banii, valorile sau orice alte bunuri care au fost primite pe nedrept se confisca, iar dacă acestea nu se găsesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani.3. La articolul I punctul 1, alineatul (2) al articolului 6^1 va avea următorul cuprins:(2) Tentativa faptelor prevăzute la alin. (1) și (1^1) se pedepsește.4. La articolul I punctul 1, alineatul (1) al articolului 6^2 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6^2(1) În cazul săvârșirii de către membrii Guvernului a unor infracțiuni în exercițiul funcției lor, altele decât cele prevăzute la art. 6^1, se aplică pedeapsa prevăzută de legea penală pentru acele infracțiuni.5. La articolul I punctul 1, articolul 6^3 se abrogă.Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 25 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  GHEORGHE BUZATU
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 28 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  ---------