LEGE nr. 468 din 25 iulie 2001privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 130/1999 pentru completarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 25 iulie 2001    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 130 din 16 septembrie 1999 pentru completarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 20 septembrie 1999, cu următoarele modificări:1. La articolul I punctul 1, litera b) a alineatului (1) al articolului 6^1 va avea următorul cuprins:"b) prezentarea cu rea-credinţa de date inexacte Parlamentului sau Preşedintelui României cu privire la activitatea Guvernului sau a unui minister, pentru a ascunde săvârşirea unor fapte de natura sa aducă atingere intereselor statului."2. La articolul I punctul 1, după alineatul (1) al articolului 6^1 se introduc alineatele (1^1) şi (1^2) cu următorul cuprins:"(1^1) Constituie, de asemenea, infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi fapta unui membru al Guvernului de a folosi funcţia sa pentru a favoriza castigarea unei licitaţii, acordarea ilegala a unor autorizaţii sau a altor facilităţi în scopul obţinerii de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul.(1^2) Banii, valorile sau orice alte bunuri care au fost primite pe nedrept se confisca, iar dacă acestea nu se găsesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani."3. La articolul I punctul 1, alineatul (2) al articolului 6^1 va avea următorul cuprins:"(2) Tentativa faptelor prevăzute la alin. (1) şi (1^1) se pedepseşte."4. La articolul I punctul 1, alineatul (1) al articolului 6^2 va avea următorul cuprins:"Art. 6^2. - (1) În cazul săvârşirii de către membrii Guvernului a unor infracţiuni în exerciţiul funcţiei lor, altele decât cele prevăzute la art. 6^1, se aplică pedeapsa prevăzută de legea penală pentru acele infracţiuni."5. La articolul I punctul 1, articolul 6^3 se abroga.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 25 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,GHEORGHE BUZATUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 28 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREIDEPUTAŢILORVALER DORNEANU---------