ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 30 august 1993privind unele măsuri pentru aplicarea taxei pe valoarea adăugată
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 31 august 1993    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României, Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă: Ordonanţa Guvernului nr. 3/1992, aprobată prin Legea nr. 130/1992, se modifica astfel:1. Lista anexa se completează şi va avea conţinutul prevăzut în anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă.2. Articolul 5 litera c) se completează cu următorul alineat:"Livrările de utilaje şi echipamente, precum şi prestările de servicii, legate nemijlocit de activităţile în domeniul explorării şi exploatării zăcămintelor de petrol şi gaze realizate de investitori străini în baza Legii nr. 66/1992, se vor efectua cu scutire de taxa pe valoarea adăugată, iar furnizorii şi prestatorii vor deduce taxa pe valoarea adăugată aferentă cumpărărilor de bunuri şi servicii destinate activităţilor de mai sus."3. Articolul 6 litera A. i) 5 se completează, având următorul cuprins:"i) 5. operaţiunile care intră în sfera de aplicare a impozitului pe spectacole, a impozitului pe vânzarea de active, asa cum acestea sunt definite prin lege, a impozitului pe veniturile din activitatea de taximetrie şi a activităţii de avizare şi desfăşurare a jocurilor de noroc;" PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:----------------Ministru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu  +  Anexa 1 LISTAproduselor şi serviciilor scutite de plată taxei pe valoarea adăugată 1. Carne de animale şi păsări domestice, inclusiv organe şi măruntaie, peste, exclusiv icre, vîndute în stare proaspăta sau care au fost supuse unor operaţiuni prin care se urmăreşte exclusiv conservarea calităţii (refrigerare, congelare, sarare etc.) independent de forma de prezentare (în carcasa, preambalata, dezosata, tocata).Scutirea de taxa pe valoarea adăugată nu se aplică la vânzările de animale şi păsări vii.2. Lapte de consum şi lapte praf.3. Pîine. Scutirea se aplică la sortimentele stabilite prin hotărâre a Guvernului.4. Ulei comestibil din floarea-soarelui şi soia.5. Unt.6. Medicamente de uz uman şi veterinar, inclusiv substanţe farmaceutice şi plante medicinale.7. Proteze şi produse ortopedice.8. Combustibil pentru consum casnic: lemne de foc, cărbuni, combustibili tip M, tip P şi lichid uşor pentru calorifer, gaz petrolier lichefiat şi gaze naturale.9. Energie electrica pentru consum casnic.10. Energie termica pentru consum casnic.11. Prestările de servicii de salubritate, deratizare, dezinsecţie, apa şi canalizare.12. Transportul în comun urban de călători, inclusiv cel care parcurge şi o distanta în afară urbanului, dacă se practica tarife stabilite în condiţiile transportului urban de călători, precum şi transportul fluvial al localnicilor în Delta şi pe relaţiile Orşova-Moldova Noua, Brăila - Hîrşova, Galaţi-Grindu. NOTĂ:Produsele prevăzute la poz. 1 - 7 sunt scutite atât la producători, importatori, oficii farmaceutice şi unităţi sanitare, cît şi în reţeaua de desfacere cu ridicată, mic-gros şi cu amănuntul, exclusiv vânzările prin unităţile de alimentaţie publică şi cele care practica adaosul comercial de alimentaţie publică.Produsele şi serviciile prevăzute la poz. 8 - 11 sunt scutite la agenţii economici din reţeaua de desfacere, de distribuire şi de prestare către populaţie, iar aceştia îşi vor exercita, pentru aceste livrări şi prestări, dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă cumpărărilor de bunuri şi servicii destinate operaţiunilor menţionate mai sus, pe căile prevăzute de art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 3/1992.--------------------------------