LEGE nr. 387 din 10 iulie 2001pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 42/2001 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2001 personalului din sectorul bugetar
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 17 iulie 2001    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 42 din 15 martie 2001 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2001 personalului din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 23 martie 2001, cu următoarea modificare:- Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Persoanele angajate în sectorul bugetar, aflate în concediu plătit pentru îngrijirea copiilor în vârsta de până la 2 ani, persoanele angajate care nu au prestat activitate în ultimele 12 luni, fiind în concediu medical sau în concediu fără plata, potrivit legii, precum şi persoanele angajate din administraţia publică centrala ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate şi persoanele care revin în funcţia publică din care au fost suspendate, în condiţiile legii, vor fi evaluate în vederea stabilirii salariului de baza, în termen de 15 zile de la reluarea activităţii. În cazul în care promovează examenul de testare a cunoştinţelor profesionale, organizat în acest scop de angajator, se procedează în acelaşi mod ca şi în cazul persoanelor angajate prin concurs."Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 10 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 26 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILA──────────────────