LEGE nr. 362 din 10 iulie 2001pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 33/2000 privind finanţarea de la bugetul de stat a unor măsuri pentru protejarea patrimoniului genetic al animalelor
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 12 iulie 2001    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 33 din 17 aprilie 2000 privind finanţarea de la bugetul de stat a unor măsuri pentru protejarea patrimoniului genetic al animalelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 din 18 aprilie 2000.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 19 septembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alineatul (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREIDEPUTAŢILOR,OVIDIU CAMELIU PETRESCU----------