LEGE nr. 341 din 6 iulie 2001privind respingerea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 273/2000 pentru modificarea Legii nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 9 iulie 2001    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe respinge Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 273 din 7 decembrie 2000 pentru modificarea Legii nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 19 decembrie 2000.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 26 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,PUSKAS VALENTIN-ZOLTANAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU────────────