ORDIN nr. 1.326 din 28 iunie 2001privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna iulie 2001
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 30 iunie 2001  Ministrul finanţelor publice,în baza Hotărârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice,având în vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Convenţiei nr. 16.813/19/1998 şi ale Actului adiţional nr. 8.013/1/2000, încheiate între Ministerul Finanţelor şi Banca Naţionala a României, precum şi ale Regulamentului privind operaţiuni cu titluri de stat derulate de Banca Naţionala a României în calitatea sa de agent al statului,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Ministerul Finanţelor Publice anunta programul emisiunilor de titluri de stat, numite certificate de trezorerie cu discont, lansate în luna iulie 2001, destinate finanţării şi refinantarii datoriei publice interne, astfel:
               
    SeriaData licitaţieiData emisiuniiData scadenţeiNumărul de zileValoarea emisiunii (lei)
    G1 03.01.20023 iulie 20015 iulie 20013 ianuarie 2002182444.330.000.000
    G2 04.07.20023 iulie 20015 iulie 20014 iulie 2002364444.330.000.000
    G3 10.01.200210 iulie 200112 iulie 200110 ianuarie 2002182452.500.000.000
    G4 11.07.200210 iulie 200112 iulie 200111 iulie 2002364452.500.000.000
    G5 18.10.200117 iulie 200119 iulie 200118 octombrie 200191600.000.000.000
    G6 17.01.200217 iulie 200119 iulie 200117 ianuarie 2002182547.170.000.000
    G7 18.07.200217 iulie 200119 iulie 200118 iulie 2002364547.170.000.000
    G8 24.01.200224 iulie 200126 iulie 200124 ianuarie 2002182400.010.000.000
    G9 25.07.200224 iulie 200126 iulie 200125 iulie 2002364400.000.000.000
  Ministerul Finanţelor Publice îşi rezerva dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei să fie majorate sau micsorate până la anularea emisiunilor, în funcţie de necesităţile de finanţare a contului general al trezoreriei statului şi de nivelul randamentului înregistrat la data licitaţiei.
   +  Articolul 2Metoda de vânzare este licitaţia, care va avea loc, pentru fiecare serie de certificate de trezorerie cu discont, la datele menţionate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preţ multiplu.  +  Articolul 3Ofertele de cumpărare sunt de tip competitiv şi vor cuprinde valoarea nominală, costul total, rata discontului, preţul şi randamentul.Preţul şi randamentul se vor calcula utilizându-se următoarele formule:                1 - (d x r)           P = ──────────── şi                  360                r           y = ─── ,                Pîn care:P = preţul titlului cu discont exprimat cu şase zecimale;d = numărul de zile până la scadenta;r = rata discontului;y = randamentul (rata dobânzii).Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.Fiecare intermediar autorizat poate să depună maximum 5 oferte. Fiecare oferta va fi de minimum 100.000.000 lei.Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000.000 lei.  +  Articolul 4Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către intermediari autorizaţi sa tranzactioneze titluri de stat pe piaţa primara, care vor depune oferte atât în cont propriu, cat şi în contul clienţilor lor, persoane juridice.Certificatele de trezorerie cu discont menţionate mai sus nu se adresează persoanelor juridice nerezidente în România.  +  Articolul 5Ofertele de cumpărare se depun la Banca Naţionala a României în ziua licitaţiei, până la ora 12,00.  +  Articolul 6Rezultatul licitaţiei va fi stabilit în aceeaşi zi, la sediul Băncii Naţionale a României, de către comisia de licitaţie constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.  +  Articolul 7Plata certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului, deschis la Banca Naţionala a României, cu suma reprezentând costul total al certificatelor de trezorerie cumpărate.Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data scadentei, prin creditarea contului deţinătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a certificatelor de trezorerie cu discont.  +  Articolul 8Prezenta emisiune nu beneficiază de facilităţi fiscale.  +  Articolul 9Direcţia generală a trezoreriei statului va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu-------