HOTĂRÂRE nr. 584 din 21 iunie 2001privind amplasarea unor obiecte de mobilier urban
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 30 iunie 2001    În temeiul art. 107 din Constituţia României şi ale art. 2 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1În înţelesul prezentei hotărâri, prin obiecte de mobilier urban se înţelege: tonete, tarabe, pupitre acoperite sau închise, destinate difuzării şi comercializării presei, cărţilor şi florilor, care sunt amplasate direct pe sol, fără fundaţii sau platforme, precum şi fără racorduri la utilităţi urbane, cu excepţia energiei electrice.  +  Articolul 2Autorităţile administraţiei publice locale pot emite autorizaţii de funcţionare pe perioade determinate, pentru obiectele de mobilier urban prevăzute la art. 1, pe amplasamente stabilite în baza reglementărilor urbanistice aprobate, potrivit legii, precum şi a regulamentelor proprii de organizare şi funcţionare a activităţii economice pe domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale respective.  +  Articolul 3Forma, dimensiunile şi aspectul obiectelor de mobilier urban se stabilesc de către autorităţile administraţiei publice locale.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────p. Ministrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Ion Selaru,secretar de statMinistrul administraţiei publice,Octav Cozmanca──────────────