LEGE nr. 320 din 26 iunie 2001pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 137/1999 privind modificarea şi completarea Legii nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 28 iunie 2001    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 137 din 22 septembrie 1999 privind modificarea şi completarea Legii nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 23 septembrie 1999, cu următoarea modificare:- La articolul I punctul 2, alineatul (4) al articolului 22 va avea următorul cuprins:"(4) Veniturile prevăzute la alin. (3) se vor folosi pentru acoperirea unei cote-părţi din cheltuielile curente de capital, precum şi pentru constituirea şi utilizarea, numai până la data aplicării prevederilor art. 14 din prezenta lege, a fondului de stimulare a personalului încadrat la aceasta instituţie. Modul de repartizare a stimulentelor se stabileşte prin decizie emisă de inspectorul general de stat."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 6 aprilie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 29 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,OVIDIU CAMELIU PETRESCU---------------