HOTĂRÎRE nr. 801 din 18 decembrie 1992cu privire la încheierea procesului de negociere a preţurilor şi tarifelor în baza prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 412/1992
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 22 decembrie 1992    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat au obligaţia sa încheie pînă la 24 decembrie 1992, inclusiv, negocierea preţurilor cu ridicată şi a tarifelor cu beneficii în baza prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 412/1992 pentru mărfurile pe care le produc şi serviciile pe care le prestează. ART. 2 Preţurile cu ridicată şi tarifele negociate potrivit prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 412/1992 de către agenţii economici - persoane juridice, indiferent de forma de organizare şi tipul de proprietate, vor fi declarate în vederea înregistrării lor la organele teritoriale ale Ministerului Finanţelor pînă la data de 31 decembrie 1992. Pînă la aceeaşi dată se vor inregistra şi cotele de adaos comercial şi de comision. Declararea şi înregistrarea preţurilor cu ridicată şi a tarifelor, precum şi a cotelor de adaos comercial şi comision se fac cu respectarea Normelor tehnice emise de Ministerul Finanţelor în aplicarea Hotărîrii Guvernului nr. 776/1991 şi Hotărîrii Guvernului nr. 412/1992.Agenţii economici - persoane juridice, indiferent de forma de organizare şi tipul de proprietate - vor inregistra pînă la 31 decembrie 1992 marja importatorului care urmează sa o practice după 1 ianuarie 1993 pentru operaţiunile de import efectuate în nume propriu. Nivelul marjei importatorului se declara în vederea înregistrării acesteia sub forma de cota ce se aplică la valoarea în vama determinata pe baza preţurilor externe plătite furnizorilor, inclusiv cheltuielile efectuate pe parcurs extern, transformate în lei la cursul de schimb al leului utilizat la calcularea taxei vamale.  +  Articolul 3Prevederile art. 10 din Hotărîrea Guvernului nr. 412/1992 referitoare la intenţia de majorare a preţurilor şi tarifelor, precum şi a cotelor de adaos comercial şi de comision se aplică şi asupra marjei importatorului.  +  Articolul 4Abaterile de la prevederile prezentei hotărîri se sancţionează după caz:- potrivit Legii nr. 12/1990, modificată prin Legea nr. 42/1991, şi Ordonanţei Guvernului nr. 23/1992 privind modificarea unor sancţiuni contravenţionale;- conform Hotărîrii Guvernului nr. 211/1991, art. 7 lit. d) şi alin. final al aceluiaşi articol, precum şi art. 8 şi 9, pentru celelalte abateri de la prezenta hotărîre, dacă fapta nu constituie, potrivit legii penale, infracţiune.  +  Articolul 5Ministerul Finanţelor, Ministerul Industriilor, Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, Ministerul Comerţului, Ministerul Turismului şi celelalte ministere de resort vor asigura punerea în executare a prezentei hotărîri. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministru de stat, ministrul finanţelor,Florin GeorgescuMinistrul comerţului,Constantin Teculescu-----------------