HOTĂRÂRE nr. 520 din 31 mai 2001privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile proprietate a statului, aflate în administrarea sau folosinţă unor instituţii publice, regii autonome şi societăţi comerciale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 12 iunie 2001  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Alineatul (1) al articolului 15 din Hotărârea Guvernului nr. 14/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Integrării Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 10 ianuarie 2001, se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) Ministerul Integrării Europene va prelua pe bază de protocol parterul, mezaninul, etajele 1, 2, 3 şi 4 din sediul fostului Minister al Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, situat în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, latura Nord, sectorul 5."  +  Articolul 2 (1) Ministerul Finanţelor Publice va prelua pe bază de protocol subsolul şi etajele 5 şi 6 din sediul fostului Minister al Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, situat în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, latura Nord, sectorul 5. (2) Ministerul Finanţelor Publice va utiliza, până la data de 31 decembrie 2001 inclusiv, etajul 4 din imobilul situat în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, latura Nord, sectorul 5, preluat de Ministerul Integrării Europene.  +  Articolul 3 (1) Se împuterniceşte Ministerul Educaţiei şi Cercetării sa închirieze în condiţiile legii spaţii în suprafaţa totală de circa 1.300 mp în imobilul situat în municipiul Bucureşti, str. D. I. Mendeleev nr. 21-25, sectorul 1. (2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Societatea Comercială "Telerom-Proiect"-S.A. - Institutul Naţional de Proiectari pentru Telecomunicaţii va elibera spaţiile pe care le deţine în imobilul situat în municipiul Bucureşti, bd Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, pe care le va pune la dispoziţie Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.  +  Articolul 4Anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 10 ianuarie 2001, se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul 5Orice dispoziţii contrare prezentei hotărâri se abroga.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Miron Tudor MitreaMinistrul educaţiei şi cercetării,Ecaterina AndronescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul integrării europene,Hildegard Carola Puwak  +  Anexă                            SPAŢIILE ŞI UTILITATILE       deţinute de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi                   Locuinţei şi de Compania Naţionala de           Cai Ferate "C.F.R." - S.A. în clădirea "Palat C.F.R."
             
    Proprietarul patrimoniuluiNivelurileSuprafaţa construită (m2)Suprafaţa utilă (m2)Ponderea (%)
    Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi LocuinţeiSubsol666,00598,830,83
    Parter395,00355,270,54
    Mezanin1.095,00985,321,47
    Etajul I5.936,005.342,407,98
    Etajul II5.936,005.342,407,98
    Etajul V4.945,404.450,866,65
    TOTAL I:   18.973,4017.075,0825,50
    Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.Subsol9.250,587.906,6912,51
    Parter7.757,586.981,8210,44
    Mezanin6.016,335.414,708,10
    Etajul I992,25893,031,33
    Etajul III5.936,005.342,407,98
    Etajul IV4.945,404.450,866,65
    Etajul VI4.945,404.450,866,65
    Etajul VII4.945,404.450,866,65
    Etajul VIII4.945,404.450,866,65
    Etajul IX1.884,401.695,962,53
    Etajul X1.884,401.695,962,53
    Etajul XI1.884,401.695,962,53
    TOTAL II:   55.393,5449.943,7674,50
    TOTAL GENERAL:   74.366,9467.018,84100,00
  -------