HOTĂRÂRE nr. 440 din 3 mai 2001pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 244 din 14 mai 2001  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Hotărârea Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 10 ianuarie 2001, se modifica după cum urmează:1. Alineatul (2) al articolului 8 va avea următorul cuprins:"(2) Ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor este sprijinit în activitatea de conducere a ministerului de 6 secretari de stat, ale căror raspunderi şi atribuţii se stabilesc prin ordin al acestuia."2. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Numărul maxim de posturi la Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor este de 385, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului. (2) Încadrarea personalului în numărul de posturi aprobat pentru structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1 şi numărul de posturi aprobat pentru unităţile care funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, prevăzute la cap. I şi II din anexa nr. 2, se va face până la data de 1 iunie 2001." (3) Anexa nr. 1, cuprinzând structura organizatorică a Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, şi anexa nr. 2 se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Personalul din cadrul Agenţiei Naţionale Sanitare Veterinare se reincadreaza în structura Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Ilie Sarbu Ministrul muncii şisolidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu  +  Anexa 1                                                      ┌────────────────┐                                                       │Numărul maxim │                                                      │de posturi = 385│                                                      └────────────────┘                                                        .------------------.                                                    ┌──┤ Cabinet ministru|┌────────────────────────────┐ │ .------------------.│ Colegiul ministerului ├─┐ │ ┌────────────────────────┐└────────────────────────────┘ │ ├─┤ Consilier diplomatic │┌────────────────────────────┐ │ ┌────────┐ │ └────────────────────────┘│ Corpul de control ├─┤ │MINISTRU│ │ ┌────────────────────────┐│ al ministrului**) │ │ └───┬────┘ │ │ Purtător de cuvânt │└────────────────────────────┘ ├────────────┼───────┴─┤ şi relaţii mass media │┌────────────────────────────┐ │ │ └────────────────────────┘│ Direcţia de audit intern ├─┘ │ └────────────────────────────┘ │                                             │                                             │                                            │         ┌────────────┬───────┬─────────────┼───────────┬────────┬-───────────┐         │ │ │ │ │ │ │┌────────┴────┐┌──────┴────┐┌─┴─────────┐ ┌─┴─────────┐ │ ┌──────┴──────────┐ ││ SECRETAR DE ││SECRETAR DE││SECRETAR DE│ │SECRETAR DE│ │ │SECRETAR DE STAT │ ││STAT PENTRU ││ STAT ││ STAT │ │ STAT │ │ │ INTEGRARE │ ││ RELAŢII CU ││ DEZVOLTARE││POLITICI ŞI│ │ INDUSTRIA │ │ │ EUROPEANĂ ŞI │ ││ PARLAMENTUL ││ RURALĂ ││ STRATEGII │ │ ALIMENTARA│ │ │ RELAŢII │ │└───┬─────────┘└┬──────────┘│ AGRICOLE │ │ ŞI │ │ │ INTERNAŢIONALE │ │    │ │ └────┬──────┘ │ALIMENTAŢIE│ │ └─────────┬───────┘ │    │ ├──────┐ │ └─────┬─────┘ │ │ │    │ ┌──┐ ┌────┴────┐ │ │ │ │ │ ┌──┐ │    └─┤A │ │ B │ │ ┌─────┼────┐ ┌───│ ┌──┴─────┐ ├─┤T │ │      └──┘ └┬────────┘ │┌──┴──┐ │ ┌──┴┐ ┌──┴──┐│ │SECRETAR│ │ └──┘ │            │┌──┐ ││ E │ │ │J │ │ K* ││ │GENERAL ├─┐ │ ┌──┐ │            ├┤b1│ │└┬────┘ │ └┬──┘ └┬────┘│ └───────┬┘ │ ├─┤U │ │            │└──┘ │ │┌──┐ │ │┌──┐ │┌──┐ │ ┌──┐ │ │ │ └──┘ │            │ ┌──┐ │ ├┤e1│ │ ├┤j1│ ├┤k1│ │ │P ├─┤ │ │ ┌──┐ │            ├─┤b2│ │ │└──┘ │ │└──┘ │└──┘ │┌──┐ └──┘ │ │ └─┤V │ │            │ └──┘ │ │ ┌──┐ │ │ ┌──┐│┌──┐ ├┤L │ ┌──┐ │ │ └──┘ │            │ ┌──┐ │ ├─┤e2│ │ └─┤j2│├┤k2│ │└──┘ │Q ├─┤ │ │            └──┤b3│ │ │ └──┘ │ └──┘│└──┘ │┌──┐ └──┘ │ │ ┌────────┐ │               └──┘ │ │ │ │┌──┐ └┤M │ ┌──┐ │ └─┤DIRECŢIA│ │                   ┌──┐│ │ ┌──┐ │ └┤k3│ └──┘ │R ├─┤ │GENERALĂ│ │                   │C ├┤ └─┤e3│ │ └──┘ └──┘ │ │ BUGET │ │                   └──┘│ └──┘ │ │ │ FINANŢE│ │                ┌───┐ │ │ ┌──┐ │ └┬───────┘ │                │D**├──┘ │ │S ├─┘ │┌──┐ │                └───┘ ┌──┐ │ ┌──┐ └──┘ ├┤N │ │                            │F ├─┼─┤H │ │└──┘ │                            └──┘ │ └──┘ │ ┌──┐ │                            ┌──┐ │ ┌──┐ └─┤O │ │                            │G ├─┴─┤I │ └──┘ │                            └──┘ └──┘ │                                                                 ┌────────────┘                                                         ┌───────┴────────┐                                                         │SECRETAR DE STAT│                                                         │ PENTRU PĂDURI │                                                         └──┬─────────────┘                                                            │ ┌──┐                                                            ├─┤X │                                                            │ └──┘                                                            │ ┌──┐                                                            └─┤Y │                                                              └──┘A = Direcţia relaţii cu parlamentul şi organizaţii partenerialeB = DIRECŢIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE RURALĂb1 = Direcţia strategii, programe de investiţii şi dezvoltare ruralăb2 = Direcţia de implementare proiecte şi programe dezvoltareb3 = Direcţia servicii în mediul rural şi protecţia munciiC = Direcţia cercetare şi învăţământD = Agenţia Naţionala a Zonei Montane**)E = DIRECŢIA GENERALĂ STRATEGII ŞI POLITICI ÎN AGRICULTURA ŞI PRODUSE DERIVATEe1 = Direcţia politici şi strategii în producţia vegetalae2 = Direcţia de horticulturae3 = Direcţia exploataţiilor agricoleF = Direcţia de strategii, sinteze şi statisticiG = Direcţia FitosanitaraH = Direcţia fond funciar, cadastru agricol şi forestierI = Direcţia îmbunătăţiri funciareJ = DIRECŢIA GENERALĂ STRATEGII ŞI POLITICI ÎN ZOOTEHNIEj1 = Direcţia politici şi strategii în zootehniej2 = Direcţia pescuit, piscicultura, salmoniculturaK = AGENŢIA NAŢIONALA SANITARĂ VETERINARA*)k1 = Direcţia de sănătate a animalelork2 = Direcţia de igiena şi sănătate publicăk3 = Direcţia inspecţie şi controale veterinareL = Direcţia politici şi strategii alimentareM = Direcţia standarde, mărci şi licenţe, calitatea alimentelor şi acreditareN = Direcţia buget, alocari financiare şi de capitalO = Direcţia economică, fonduri speciale şi patrimoniu publicP = Direcţia juridicăQ = Direcţia managementul resurselor umaneR = Direcţia relaţii publiceS = Direcţia administrativăT = Direcţia integrare europeanăU = Direcţia programe şi relaţii internaţionaleV = Direcţia politici comercialeX = Direcţia strategii politici şi legislaţie silvicăY = Direcţia regim şi inspecţie silvică------------ Notă *) Se organizează ca direcţie generală. Notă **) Se organizează ca direcţie.  +  Anexa 2               MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR                                   UNITĂŢILE           care funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii,                           Alimentaţiei şi Pădurilor
       
    Nr. crt.Denumirea unităţii
    I.Instituţii publice finanţate de la bugetul de stat
    1.Direcţiile generale pentru agricultură şi industrie alimentară judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti - servicii publice descentralizate şi unităţile subordonate
    2.Oficiile de cadastru agricol şi organizarea teritoriului agricol judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti
    3.Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă
    4.Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu"
    5.Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară
    6.Centrul de Calcul
    7.Centrul de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi
    8.Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava
    9.Inspectoratele teritoriale de regim silvic şi cinegetic
    10.Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante şi Produse Vegetale
    NOTĂ:
    Numărul maxim de posturi finanţate de la bugetul de stat pentru instituţiile prevăzute la cap. I este de 8.224.
    II.Instituţii publice finanţate de la bugetul de stat şi din venituri extrabugetare
    1.Direcţiile sanitare veterinare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti - servicii publice descentralizate
    2.Institutul de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară
    3.Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar
    4.Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală
    5.Agenţia Domeniilor Statului
    6.Agenţia SAPARD
    7.Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii Seminţelor şi Materialului Săditor
    8.Inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor
    9.Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor
    10.Oficiul Naţional al Denumirilor de Origine pentru Vinuri şi Alte Produse Vitivinicole
    NOTĂ:
    Numărul maxim de posturi finanţate de la bugetul de stat pentru instituţiile prevăzute la cap. II este de 4.122.
    III.Alte unităţi finanţate din venituri extrabugetare
    1.Institutul de Cadastru şi Organizarea Teritoriului Agricol
    2.Institutul pentru Resurse Agroalimentare
    IV.Unităţi cu finanţare externă şi de la bugetul de stat
      - Unităţi de management de proiect (UMP)
                                     UNITĂŢILE                 care funcţionează sub autoritatea Ministerului                    Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor
       
    Nr. crt.Denumirea unităţii
    1.Societatea Naţională "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A.
    2.Societatea Naţională "Tutunul Românesc" - S.A.
    3.Societatea Naţională "Cai de Rasă" - S.A.
    4.Societatea Naţională "Institutul Pasteur" - S.A.
    5.Societatea Naţională a Produselor Agricole - S.A.
    6.Societatea Comercială de Cercetare-Dezvoltare "Ceder" - S.A.
    7.Regia Naţională a Pădurilor
  UNITĂŢILEcare funcţionează în coordonarea Ministerului Agriculturii,Alimentaţiei şi Pădurilor- Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" (sursa de finanţare: venituri extrabugetare)-------------