HOTĂRÎRE nr. 650 din 13 octombrie 1992privind integrarea sistemului asigurărilor sociale şi pensiilor artiştilor plastici în sistemul asigurărilor sociale de stat
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 11 noiembrie 1992    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Începînd cu data prezentei hotărîri, asigurările sociale şi pensiile pentru artiştii plastici se integreaza în sistemul asigurărilor sociale de stat.  +  Articolul 2Patrimoniul asigurărilor sociale ale artiştilor plastici se preia de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale de la Uniunea Artiştilor Plastici pe bază de protocol, conform bilanţului contabil la zi.  +  Articolul 3Personalul cu atribuţii în domeniul asigurărilor sociale şi pensiilor artiştilor plastici care îşi desfăşoară în prezent activitatea în cadrul Uniunii Artiştilor Plastici trece la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, fiind considerat transferat.  +  Articolul 4 (1) Drepturile de pensie ale membrilor Uniunii Artiştilor Plastici se stabilesc potrivit prevederilor Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială, cu modificările ulterioare, în raport cu durata de asigurare şi cu nivelul venitului asigurat. (2) Pentru calcularea duratei de asigurare prevăzute la alin. 1 se insumeaza perioadele de vechime realizate anterior cu cele pentru care s-au plătit contribuţiile în condiţiile prezentei hotărîri.  +  Articolul 5 (1) Venitul la care se plăteşte contribuţia de asigurări sociale prevăzută pentru locurile de muncă încadrate în grupa a III-a este egal cu cel puţin salariul minim brut pe ţara reglementat la data achitării acestei contribuţii. (2) La venitul la care se plăteşte contribuţia de asigurări sociale se plăteşte şi contribuţia de 3% pentru pensia suplimentară. Drepturile de pensie suplimentară se stabilesc în condiţiile legislaţiei de asigurări sociale de stat. (3) Plata lunară a contribuţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2), se datorează obligatoriu pentru membrii Uniunii Artiştilor Plastici necuprinsi în alte sisteme de asigurări sociale.  +  Articolul 6Încasarea contribuţiilor de asigurări sociale de la artiştii plastici se efectuează de către Uniunea Artiştilor Plastici care va vira sumele lunar, centralizat, în contul asigurărilor sociale de stat.  +  Articolul 7Drepturile de pensie ale membrilor Uniunii Artiştilor Plastici, stabilite pînă la data prezentei hotărîri, se menţin şi se achită titularilor, cu începere de la această dată, indexate, compensate şi majorate ca şi cele din sistemul asigurărilor sociale de stat.  +  Articolul 8 (1) De la intrarea în vigoare a prezentei hotărîri, drepturile de pensie se stabilesc luînd ca baza de calcul venitul asigurat în 5 ani consecutivi din ultimii 10 ani de asigurare. (2) Pentru perioada de pînă la 5 ani de la intrarea în vigoare a prezentei hotărîri, baza de calcul a pensiei o constituie venitul asigurat pentru numărul de luni consecutive în care s-au plătit contribuţiile, iar pînă la completarea perioadei de 5 ani, salariul de baza minim brut pe ţara, în cuantumurile legiferate pentru fiecare perioada.  +  Articolul 9Dispoziţiile prezentei hotărîri se completează cu prevederile legale în vigoare privind asigurările sociale de stat.  +  Articolul 10 (1) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale va prezenta Guvernului influentele ce decurg din aplicarea acestei hotărîri asupra bugetului asigurărilor sociale de stat în vederea supunerii aprobării Parlamentului. (2) Cheltuielile de personal aferente posturilor preluate potrivit art. 3 se vor asigura în cadrul indicatorilor financiari aprobaţi Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale pe anul 1992. PRIM-MINISTRUTHEODOR STOLOJANContrasemnează:------------------Ministrul muncii şi protecţiei sociale,Dan Mircea PopescuMinistrul culturii,Ludovic SpiessMinistrul bugetului, veniturilor statuluişi controlului financiar,Florian Bercea---------------