LEGE nr. 47 din 7 iulie 1994 (*republicată*)privind serviciile din subordinea Preşedintelui României
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 25 aprilie 2001    ──────────────── Notă *) Republicată în temeiul art. III din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 1 din 4 ianuarie 2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1994 privind organizarea şi funcţionarea Presedintiei României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 10 ianuarie 2001, aprobată prin Legea nr. 124 din 3 aprilie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 4 aprilie 2001, dându-se articolelor o noua numerotare şi numerotandu-se alineatele.Legea nr. 47/1994 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 11 iulie 1994.  +  Articolul 1 (1) Pentru exercitarea de către Preşedintele României a prerogativelor care îi sunt stabilite prin Constituţia României şi alte legi se organizează şi funcţionează Administraţia prezidentiala, instituţie publică cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Bucureşti, Palatul Cotroceni. (2) În sensul prezentei legi, prin Administraţia prezidentiala se înţelege serviciile publice aflate la dispoziţia Preşedintelui României, pentru îndeplinirea atribuţiilor sale.  +  Articolul 2 (1) Compartimentele şi funcţiile din structura Administraţiei prezidenţiale, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile acestora se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei prezidenţiale, care se aproba de Preşedintele României. (2) Numărul maxim de posturi la Administraţia prezidentiala este de 180.  +  Articolul 3 (1) Funcţiile de conducere specifice din cadrul Administraţiei prezidenţiale sunt următoarele: consilier prezidential, cu rang de ministru, şi consilier de stat, cu rang de secretar de stat. (2) Consilierul prezidential pentru apărare şi siguranţa naţionala este membru în Consiliul Suprem de Apărare a Tarii.  +  Articolul 4 (1) Numirea sau eliberarea din funcţie a consilierilor prezidentiali se face de către Preşedintele României. (2) Numirea sau eliberarea din celelalte funcţii ale Administraţiei prezidenţiale se face potrivit regulamentului prevăzut la art. 2.  +  Articolul 5 (1) Personalul Administraţiei prezidenţiale este alcătuit din persoane detasate, la cererea Preşedintelui României, din ministere şi alte autorităţi publice, precum şi din persoane încadrate direct pe funcţiile sau posturile pe care urmează să le îndeplinească. (2) Personalul prevăzut la alin. (1) poate fi încadrat numai pe baza încrederii acordate de Preşedintele României şi cu condiţia semnării unui angajament de loialitate stabilit prin regulamentul prevăzut la art. 2. Retragerea încrederii are ca efect revocarea încadrării, precum şi încetarea detaşării, eliberarea sau destituirea din funcţie ori desfacerea contractului de muncă, după caz. (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător şi personalului de ordine şi paza afectat Administraţiei prezidenţiale.  +  Articolul 6Administraţia prezidentiala stabileşte relaţii de colaborare cu autorităţile publice şi primeşte sprijinul acestora în vederea infaptuirii prerogativelor şi exercitării competentelor ce revin Preşedintelui României.  +  Articolul 7Finanţarea cheltuielilor de funcţionare a Administraţiei prezidenţiale se asigura de la bugetul de stat şi din venituri extrabugetare, realizate, administrate şi contabilizate, potrivit legii.  +  Articolul 8 (1) Administraţia prezidentiala, pe lângă sediul sau, poate administra şi alte spaţii repartizate prin hotărâri ale Guvernului. (2) Muzeul Naţional Cotroceni funcţionează în spaţiile repartizate în latura veche a Palatului Cotroceni, ca instituţie distinctă, subordonata Ministerului Culturii şi Cultelor. (3) Administrarea întregului complex al Palatului Cotroceni se asigura prin compartimentele Administraţiei prezidenţiale.  +  Articolul 9Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 1/1990 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor Presedintiei României*), precum şi orice alte dispoziţii contrare.────────────── Notă *) Legea nr. 1/1990 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 2 iulie 1990.────────────