HOTĂRÂRE nr. 630 din 2 octombrie 1992privind unele măsuri de organizare a activităţii vamale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 21 octombrie 1992    Guvernul României hotaraste:  +  Articolul 1Incepind cu data de 15 octombrie 1992 se majoreaza cu 2.400 numărul maxim de posturi pentru Directia Generală a Vamilor şi unitatile teritoriale subordonate.Repartizarea posturilor se face prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor.  +  Articolul 2Se infiinteaza directiile regionale vamale, ca unităţi interjudetene subordonate Directiei Generale a Vamilor.Salarizarea personalului din directiile regionale vamale se face conform anexei nr. 9 din Legea nr. 40/1991, modificata conform Legii nr. 58/1992.Unitatile teritoriale subordonate direcţiilor regionale vamale se salarizeaza, în continuare, potrivit anexei nr. 7 la Hotărîrea Guvernului nr. 307/1991, modificata prin Hotărîrea Guvernului nr. 314/1992.Directia Generală a Vamilor este condusa de un director general, salarizat la nivelul functiei de secretar de stat.Directia inspecţie şi frauda vamala, Directia reglementari şi proceduri vamale şi Directia economica din cadrul Directiei Generale a Vamilor sînt conduse de cite un director cu rang de director general adjunct.Structura organizatorica a Directiei Generale a Vamilor este prevăzută în anexa la prezenta hotărîre.  +  Articolul 3Prefecturile, consiliile judetene şi locale pe teritoriul cărora se infiinteaza sau funcţionează în prezent unităţi vamale vor asigura spatiile corespunzătoare necesare desfăşurării activităţii vamale iar, în perspectiva dezvoltării şi modernizarii sistemului vamal, vor atribui terenuri pentru construirea de sedii proprii.  +  Articolul 4Directia Generală a Vamilor incheie, în condiţiile legii, direct ori prin organizaţii economice specializate, contracte pentru procurarea bunurilor mobile şi imobile inclusiv din import, necesare desfăşurării activităţii vamale.  +  Articolul 5Bunurile devenite proprietatea statului, în condiţiile legii, prin confiscare dispusa de către organele vamale sau prin abandonare în locuri unde se exercită controlul vamal, se valorifica de către Directia Generală a Vamilor prin magazine proprii de comercializare, organizate pe bază de gestiune sau prin celelalte modalităţi de valorificare prevăzute de normele legale în vigoare.Sumele obtinute din valorificarea acestora se virează la bugetul de stat, conform prevederilor legale.  +  Articolul 6Din totalul posturilor prevăzute la art. 1, Directia Generală a Vamilor va putea incadra, pînă la sfirsitul anului 1992, personal în limita fondurilor aprobate pe anul în curs.PRIM-MINISTRUTHEODOR STOLOJANContrasemnează:--------------Ministrul economiei şi finanţelor,George DanielescuMinistrul bugetului,veniturilor statului şi controlului financiar,Florian Berceap. Ministrul muncii şi protectiei sociale,Gheorghe Brehoi,secretar de statBucureşti, 2 octombrie 1992.Nr. 630.  +  Anexa    MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANTELOR   DIRECTIA GENERALĂ A VAMILOR                              ┌────────────────┐                              │DIRECTOR GENERAL│                              └───────┬────────┘                                      │ ┌────────────┬─┐                                      ├─────────────────┤ Consilieri │2│                                      │ └────────────┴─┘      ┌─────────────┬───────┬─────────┼────┬────────────┬──────────────┐      │ │ │ │ │ │ │ ┌────┴────┐ ┌─────┴──────┐│ │┌───┴────┐ ┌────┴────┐ ┌──────┴──────┐ │Directia │ │Directia ││ ││Directia│ │Directia │ │Directia │ │inspecţie│ │reglementari││ ││resurse │ │economica│ │statistica │ │şi frauda│ │şi proceduri││ ││umane │ │ │ │şi │ │vamala │ │vamale ││ ││ │ │ │ │informatizare│ └─────────┘ └────────────┘│ │└────────┘ └─────────┘ └─────────────┘                            │ │      ┌────────────┬────────┴───┐ │      │ │ │ │ ┌────┴─────┐ ┌────┴─────┐ ┌────┴────┐│ │Serviciul │ │Serviciul │ │Serviciul││ │contencios│ │organizare│ │control ││ │ │ │ │ │financiar││ │ │ │ │ │intern ││ └──────────┘ └──────────┘ └─────────┘│                                      │           ┌─────┬─────┬─────┬────────┼────────┬─────┬─────┬─────┐           │ │ │ │ │ │ │ │ │         ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐         │ A │ │ B │ │ C │ │ D │ │ E │ │ F │ │ G │ │ H │ │ I │         └─┬─┘ └─┬─┘ └─┬─┘ └─┬─┘ └─┬─┘ └─┬─┘ └─┬─┘ └─┬─┘ └─┬─┘           │ │ │ │ │ │ │ │ │           └─────┴─────┴─────┴────────┼────────┴─────┴─────┴─────┘                                      │                                  ┌───┴───┐                                  │Unităţi│                                  │vamale │                                  └───────┘    LEGENDA:    A - Directia regionala Brasov    B - Directia regionala Bucureşti    C - Directia regionala Cluj    D - Directia regionala Constanta    E - Directia regionala Craiova    F - Directia regionala Galaţi    G - Directia regionala Iasi    H - Directia regionala Oradea    I - Directia regionala Timisoara-----